1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Verpleging en langdurige zorg
  4.   Verpleegzorg voor ouderen
  5. Uitvraag indicatoren verslagjaar 2015

Verpleegzorg voor ouderenUitvraag indicatoren verslagjaar 2015

De inspectie vraagt zelf de risico-indicatoren voor het risicogestuurd toezicht uit. In het risicogestuurd toezicht gebruikt zij de set risico-indicatoren en nog vier andere informatiebronnen. De andere informatiebronnen zijn het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, de CQ index, informatie uit bij de inspectie gemelde calamiteiten en informatie uit inspectiebezoeken.

Waarom vraagt de IGZ de risico-indicatoren zelf uit?

De inspectie vraagt de indicatoren Verpleging en Verzorging en Zorg thuis over verslagjaar 2015 net als in 2014 zelf uit. Zij doet dit, omdat de 3 veldpartijen (zorgaanbieders, zorggebruikers en zorgverzekeraars) voor Verpleging, Verzorging en Zorg thuis nog geen gezamenlijke indicatoren hebben bepaald.

Daarnaast hebben deze veldpartijen ook nog geen gezamenlijk gedragen uitvraag gerealiseerd. Aangezien de IGZ voor haar toezichtstaken wel over informatie moet beschikken, vraagt zij over verslagjaar 2015 zelf de indicatoren uit die zij nodig heeft voor haar risicogestuurd toezicht.

De set zorginhoudelijke indicatoren bevat nagenoeg dezelfde vragen als in 2014. In plaats van vragen over aandacht voor handhygiëne stelt de inspectie dit jaar vragen over mondzorg. Op verzoek van de taskforce 'waardigheid en trots' heeft de inspectie ook vragen toegevoegd over veiligheid.

Meer informatie

Naar boven

Vragenlijst risico-indicatoren verslagjaar 2015

Omdat er vragen waren over de indicatoren over veiligheid, krijgen alle vestigingen die de vragenlijst invullen of hebben ingevuld de gelegenheid een korte toelichting te geven. De instellingen beslissen zelf of zij dat doen en wat ze willen invullen. Om dit te doen is de vragenlijst tot 31 oktober in te vullen. Informatie die niet in de vorm van deze vragenlijst wordt aangeleverd, wordt door de inspectie niet openbaar gemaakt of gebruikt.
Deze online vragenlijst is bedoeld om de zorginhoudelijke risico-indicatoren verslagjaar 2015 van uw vestiging uit te vragen. De set zorginhoudelijke risico-indicatoren is voor zowel de Verpleeg- en Verzorgingshuiszorg (V&V) als de Zorg thuis (ZT).


Naar boven

Wat doet de inspectie met de gegevens uit de dataset?

We gebruiken deze set zorginhoudelijke indicatoren om proactief en periodiek informatie te verzamelen om zo zicht te krijgen op mogelijke risico’s die per zorgvestiging en zorginstelling en die zorg- of sectorbreed gelden. Deze indicatoren worden samen met informatie uit het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, bij de inspectie gemelde calamiteiten, inspectiebezoeken en Zorgkaart Nederland gebruikt bij de prioritering van de toezichtbezoeken.

Op verzoek van de branche organisaties, de zorgverzekeraars, Zorginstituut Nederland en VWS zullen in 2016 per vestiging de antwoorden op deze set openbaar worden gemaakt. De inspectie zal dit eenmalig doen. Vanaf komend jaar is dit de verantwoordelijkheid van de branche zelf.


Naar boven

Hoe beoordeelt de inspectie de gegevens?

Met behulp van deze set indicatoren wil de inspectie inzicht krijgen in de mate van risicobeheersing door de vestiging. De inspectie verwacht niet dat u alle vragen positief kunt antwoorden. Dit zou namelijk betekenen dat de hele sector voor 100% op orde is. Daarnaast realiseert de inspectie zich ook dat organisaties prioriteiten moeten stellen en daarom niet op elk gebied tegelijkertijd verbeterprojecten kunnen uitvoeren.

Meer informatie

Naar boven

Zie ook meer veelgestelde vragen over de uitvraag indicatoren VenV verslagjaar 2015.

Naar boven