Inspectie voor de Gezondheidszorg - Homepage

Nieuws

IGZ start pilot digitale Bopz-meldingen

09-10-2015

Binnenkort start de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGZ) met een pilot waarmee meldingen die vallen binnen de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische...

Verscherpt toezicht GGZ Drenthe (onderdeel van Espria) opgeheven

09-10-2015

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op GGZ Drenthe opgeheven. De instelling heeft op diverse terreinen verbeteringen doorgevoerd.

Meer nieuws

Uitgelicht

Toezicht voorwaarden verantwoord voorschrijven gestart

Toezicht voorwaarden verantwoord voorschrijven gestart

Vanaf 1 juli 2015 houdt de IGZ actief toezicht op de voorwaarden voor verantwoord voorschrijven.

Vragen over implantaten Silimed

Vragen over implantaten Silimed

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden naar aanleiding van de schorsing van het CE-certificaat medische hulpmiddelen van Silimed.