1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Publieke en geestelijke gezondheidszorg
 4.   Infectieziekten, infectiepreventie en antibioticaresistentie
 5.   Infectiepreventie in verpleeghuizen
 6. Infectiepreventie in verpleeghuiszorg

Infectieziekten, infectiepreventie en antibioticaresistentieInfectiepreventie in verpleeghuiszorg

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2012-2015 blijkt dat de meeste instellingen die bezocht zijn, de hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen niet op orde hebben volgens de geldende richtlijnen en veldnormen. Op het moment dat instellingen beseffen dat dit een urgent probleem is, blijkt dat binnen een korte tijd veel verbeteringen mogelijk zijn. Maar deze verbeteringen worden dan weer niet organisatiebreed doorgevoerd.

Kortom, het huidige toezicht heeft niet het gewenste effect, dus slaan we een andere weg in. Om die reden hebben we eind 2016 in samenwerking met enkele GGD’en, roadshows georganiseerd met als doel:

 • de bewustwording te vergroten; 
 • draagvlak te creëren; 
 • de intrinsieke motivatie op het gebeid van de infectiepreventie te verbeteren.

Ook wilden we het gesprek aangaan over de vraag waar wij elkaar op aan mogen spreken om het infectiepreventie- en antibioticabeleid op een verantwoord niveau te krijgen in de verpleeghuiszorg. Als hulpmiddel hadden we al een argumentenkaart (pdf-bestand, 110 kB) laten maken.

Hieronder vindt u in het kort de opbrengsten van deze roadshows.

Goed bezocht, behalve door bestuurders

De roadshows zijn goed bezocht door de verschillende beroepsgroepen uit de verpleeghuissector. Zo waren er specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden, deskundigen infectiepreventie, kwaliteitsmedewerkers, afdelingshoofden, adviseurs, facilitaire medewerkers, beleidsmedewerkers, apothekers, onderzoekers en artsen- microbioloog. Daarnaast kwamen ook vertegenwoordigers van de GGD’en, Actiz, STIP en Vilans naar de roadshows. Ondanks dat bestuurders nadrukkelijk waren uitgenodigd, zijn slechts enkele gekomen.

Opbrengst in mindmaps

De deelnemers hebben tijdens het interactieve deel van de roadshow in groepjes acties geformuleerd in antwoord op de vraag: ‘wat is nodig om het niveau van infectiepreventie in de verpleeghuiszorg te verhogen?’ De opbrengsten per roadshow zijn vastgelegd in 6 mindmaps, per locatie van een bijeenkomst:

Enkele thema’s die we vaak gehoord hebben zijn: 

 • Deskundigheid: De voorgestelde acties op dit thema waren heel breed. Van behoefte aan deskundigheidsbevordering op de werkvloer en inhuur van deskundigheid in de instelling tot meer aandacht voor infectiepreventie in het reguliere (beroeps)onderwijs. 
 • Verantwoordelijkheid: Benoem binnen het team een medewerker die verantwoordelijk is voor infectiepreventie. Agendeer het onderwerp regelmatig op de teamagenda. Koppel terug naar team en management met bijvoorbeeld foto’s van situaties die wel of niet goed gaan. 
 • Aanspreken: Spreek elkaar aan op gedrag, zoals het dragen van ringen of het niet wassen van de handen. Indien dit lastig is doe het dan op een ludieke manier bijvoorbeeld met een spel.
Deelnemers van een bijeenkomst over infectiepreventie met elkaar in discussie aan een tafel. Op de achtergrond zijn meer groepen bezig.

Dit viel op

Veel deelnemers vonden dat hun bestuurders eerst iets moesten doen. De acties voor het bestuur liepen uiteen van het faciliteren van voldoende handenwasgelegenheid tot het bouwen van éénpersoonskamers. Maar ook het aanschaffen van werkkleding en het hebben van voldoende voorraad beschermende middelen werden vaak genoemd. Aangezien helaas niet bij alle roadshows bestuurders aanwezig waren konden zij niet meepraten over de uitvoerbaarheid van deze acties.

Deelnemers van een bijeenkomst over infectiepreventie met elkaar in discussie aan een tafel. Op de achtergrond zijn meer groepen bezig.

Wat gaan wij nu doen?

Het waren voor ons zinvolle bijeenkomsten waar gelukkig ook vastgesteld werd dat basishygiëne een kwestie van ‘gewoon doen’ is en een dagelijkse routine van het professionele handelen zou moeten zijn. We gaan het toezichtinstrument infectiepreventie voor de verpleeghuissector herzien, de meest gehoorde acties worden waar mogelijk daarin meegenomen.