1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4. Openbaarmaking

Toezicht en handhavingOpenbaarmaking

Vrijwel alle rapporten van de inspectie zijn openbaar op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit betekent dat iedereen rapporten van de inspectie kan opvragen. Voor rapporten over individuele zorgaanbieders (zorginstelling/individuele zorgverlener/bedrijf) geldt dat de inspectie ze zelf actief openbaar maakt.

Actieve openbaarmaking betekent dat de inspectie niet wacht tot een rapport over een zorginstelling wordt opgevraagd, maar het zelf meteen op haar website zet. Actieve openbaarmaking geldt sinds 1 juli 2008 voor definitieve inspectierapporten over zorgaanbieders in een groot aantal sectoren.

Vanaf 15 februari 2011 maakt de inspectie ook definitieve inspectierapporten over individuele zorgverleners actief openbaar.

Een rapport blijft drie jaar op de website van de inspectie staan. U vindt de rapporten bij Publicaties. Ook maken we een deel van genomen maatregelen openbaar. Bijvoorbeeld een verscherpt toezicht, bevel of aanwijzing. De maatregel blijft na beëindiging hiervan drie jaar op de website van de inspectie staan.

Uitzonderingen

Rapporten over incidenten of calamiteiten  bij zorgaanbieders worden niet altijd actief openbaar gemaakt. Bij grote politieke of maatschappelijke aandacht gebeurt het soms echter wel. Ook inspectierapporten waarin sprake is van bestuurlijke sancties, opsporing of strafrechtelijke maatregelen, maakt de inspectie niet actief openbaar.

Waarom openbaar maken?

Met actieve openbaarmaking van instellingsrapporten heeft de inspectie drie doelen:

  • Nalevingsniveau zorgaanbieders verhogen: openbaarmaking bevordert de aandacht voor zorgkwaliteit en spoort minder presterende zorgaanbieders aan tot verbeteringen.
  • Patiënten, cliënten en zorgverzekeraars informeren: goede informatie over zorgkwaliteit helpt bij het kiezen van zorg, zeker nu in de zorg marktwerking wordt geïntroduceerd.
  • Bijdragen aan een transparante overheid: de inspectie wil duidelijk zijn over hoe zij te werk gaat en laten zien op welke manier zij conclusies trekt over zorgkwaliteit.