1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen

Toezicht en handhavingUitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering van de handeling risico’s meebrengen voor de patiënt. Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het betreft handelingen die door de individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) worden 14 risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen.

Meer informatie
Wet BIG art.35, art.38 en art.100;
Handleiding voorbehouden handelingen bij Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (2012)