1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Toets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risicovolle handelingen

Toezicht en handhavingToets bekwaamheid van medewerkers en/of zelfstandigen van voorbehouden en risicovolle handelingen

In de Wet BIG is een beperkt aantal beroepsbeoefenaren genoemd die zelfstandig bevoegd zijn om voorbehouden handelingen te verrichten. Wie niet zelfstandig bevoegd is, mag alleen in opdracht en onder voorwaarden een voorbehouden handeling uitvoeren. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is ook degene die in opdracht een voorbehouden handeling uitvoert, bevoegd.

Een van de voorwaarden waaraan altijd moet zijn voldaan, is de bekwaamheid van de uitvoerder. Onbekwaam maakt onbevoegd. De zorgaanbieder moet de bekwaamheid van medewerkers kunnen aantonen, daarnaast moet de scholing in kader van de wet BIG zijn geborgd.

Meer informatie
Wet BIG art.35, art.38 en art.100;
Handleiding voorbehouden handelingen bij Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (2012)(pdf-bestand 682 kB)      
Handreiking Medicatiebeleid: Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg (pdf-bestand 259 kB)