1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Personeelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid personeel in relatie tot de doelgroep

Toezicht en handhavingPersoneelsopbouw: beschikbaarheid en deskundigheid personeel in relatie tot de doelgroep

Deskundig personeel is in staat om de noodzakelijke en gevraagde zorgverlening en ondersteuning aan cliënten te bieden. Het personeel voldoet aan de eisen die aan de functie(s) worden gesteld en is waar nodig bekwaam en bevoegd om specifieke functie(s) uit te oefenen. De inspectie let op de volgende zaken:

  • kwalitatief voldoende zorgmedewerkers (er is aandacht voor aanstellingseisen en (bij)scholing van medewerkers gericht op de ondersteuningsvragen van de cliëntgroepen);
  • kwantitatief voldoende zorgmedewerkers.

Meer informatie
Wkkgz art.3

Zie ook