1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Meldcode geweld en mishandeling
  5. Toezicht op gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Toezicht en handhavingToezicht op gebruik meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een veelvoorkomend probleem in onze maatschappij. Gezien de individuele en maatschappelijke gevolgen moet de signalering van het geweld zo vroeg mogelijk plaatsvinden en tot een adequate verwijzing en aanpak leiden.

Dit kan alleen in de gezondheidszorg als zorgmedewerkers de kennis en vaardigheden hebben en de noodzakelijke randvoorwaarden vervuld zijn om mishandeling te signaleren, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Zorgmedewerkers moeten werken volgens de voor hun beroepsgroepensector geldende meldcode(s) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook moeten zij hierin geschoold zijn.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt alle aanbieders van zorg op om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wat doet de IGZ?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt al een aantal jaar of gezondheidszorgsectoren zich voldoende inzetten voor de aanpak van dit probleem. Dat begon met onderzoek naar de signalering van kindermishandeling op de spoedeisende hulp afdelingen van ziekenhuizen, op de huisartsenposten en bij de jeugdgezondheidszorg. Sinds 2012 onderzoekt de IGZ ook in andere sectoren van de gezondheidszorg of zij werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, of die meldcodes de juiste stappen bevatten en of het personeel geschoold is in het gebruik van deze meldcode.

Meer informatie

Extra toezicht eind 2016

In november en december 2016 heeft de IGZ zorgaanbieders en hulpverleners telefonisch geïnterviewd over hoe zij de meldcode(s) huiselijk geweld en/of kindermishandeling gebruiken. Resultaat van de telefonische uitvraag van de inspectie is vooral het in kaart brengen of zorgmedewerkers volgens de meldcode(s) werken. Dit draagt bij aan extra bewustzijn voor het belang ervan.

Zie voor meer informatie dit nieuwsbericht over het onderzoek en deze vragen en antwoorden over het toezicht meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf-bestand, 145 kB).

Betrokken organisaties

Bij het signaleren door zorgverleners van geweld in afhankelijkheidsrelaties zijn verschillende organisaties betrokken:

Zie voor meer informatie ook het onderwerp Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling op www.rijksoverheid.nl.