1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4.   Goede Laboratorium Praktijk
  5. Goede Laboratorium Praktijk (GLP)

GeneesmiddelenGoede Laboratorium Praktijk (GLP)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Beginselen van Goede Laboratorium Praktijk (GLP). GLP is een kwaliteitssysteem voor de uitvoering van veiligheidsstudies voor geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, chemicaliën en gewasbeschermingsmiddelen.

Een fabrikant moet deze veiligheidsstudies (laten) uitvoeren om toestemming te krijgen voor het op de markt brengen van een nieuw middel of nieuwe stof. Een toelatende instantie, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, geeft deze toestemming. De veiligheidsstudies moeten duidelijkheid geven over de veiligheid van het middel voor mens, dier en milieu.

Lees meer over hoe de IGZ GLP-inspecties uitvoert en welke geïnspecteerde onderzoeksinstellingen er zijn.

Doel van GLP

  • Het voortbrengen van kwalitatief hoogstaande onderzoeksgegevens te bevorderen. 
  • Dubbel onderzoek te voorkomen. 
  • De bescherming van volksgezondheid en milieu te verbeteren.
  • (internationale) wederzijdse aanvaarding van onderzoeksgegevens te bewerkstelligen. 
  • Technische handelsbarrières te vermijden.

Beginselen GLP

De beginselen, oftewel regels voor GLP zijn oorspronkelijk in 1982 gepubliceerd door de de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Europese Commissie heeft de GLP beginselen overgenomen en als wetgeving uitgevaardigd, zie Richtlijn 2004/10/EG op de GLP internetsite van de Europese Commissie. Nederlandse wetgeving refereert aan deze Richtlijn.