1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4. Geneesmiddelen via internet

GeneesmiddelenGeneesmiddelen via internet

Het bestellen van medicijnen via internet is de laatste jaren flink toegenomen. Geneesmiddelen die via internet worden aangeschaft kunnen vervalst zijn. Deze neppillen kunnen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) inspecteert websites die (illegale) geneesmiddelen aanbieden en daarvoor reclame maken. Het gaat vooral om websites die geneesmiddelen aanbieden waarvoor een recept verplicht is. Of websites die geneesmiddelen aanbieden die nog niet geregistreerd zijn. Het risico op gezondheidsschade door gebruik van deze geneesmiddelen is namelijk het grootst.

Ziet de inspectie dat een website illegale geneesmiddelen aanbiedt of daarvoor reclame maakt? Dan kan de de inspectie maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een waarschuwing of boete op te leggen.

Het toezicht op geneesmiddelen via internet maakt deel van het toezicht op op de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame.

Jaarlijks evenement Pangea

De inspectie neemt jaarlijks deel aan Operatie Pangea, een internationale campagne van Interpol tegen de illegale handel in geneesmiddelen via internet. Vaak werkt de inspectie samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Douane. In 2016 heeft de IGZ 20 websites onderzocht en heeft de douane wereldwijd 170.000 illegale geneesmiddelen in beslag genomen. Zie ook het persbericht over deze actie.

Veilig bestellen via internet

Logo echt of nepVeel van de medicijnen die online worden aangeboden zijn nep. Nepmedicijnen brengen je gezondheid in gevaar. Ze kunnen niet werken en zelfs gevaarlijke stoffen bevatten. Maar waar herken je deze medicijnen aan? Lees hierover meer op de website 'De Echt of Nep Quiz'.

Logo website geneesmiddelenWilt u geneesmiddelen via internet bestellen? Op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl kunt u zien welke online aanbieders legaal geneesmiddelen aanbieden. Een aanbieder moet aangemeld zijn en vermeld staan op het overzicht om online geneesmiddelen te mogen verkopen en een EU-logo op hun website hebben. Meer over geneesmiddelen via internet lees u op www.internetpillen.nl.

Extra toezicht gebruik EU-logo

Vanaf 1 januari 2017 houdt de IGZ toezicht op de regels voor het EU-logo. Gebruikt een online aanbieder van geneesmiddelen het logo niet volgens de regels? Dan geeft de inspectie in eerste instantie een waarschuwing aan de betreffende online aanbieder. Maakt deze nog een overtreding? Dan kan de inspectie een bestuurlijke boete opleggen.

Vanaf 1 januari 2018 legt de IGZ direct een boete op wanneer een online aanbieder van geneesmiddelen niet voldoet aan de regels over het EU-logo.

Illegale handel melden

Vermoedt u dat een website (illegale) geneesmiddelen aanbiedt? Dan kunt u dit per mail melden bij het Meldpunt IGZ. De inspectie beoordeelt of het de aangewezen instantie is om de melding te behandelen.

Geldende regels

Hoofdstuk 9 (Geneesmiddelenreclame) van de Geneesmiddelenwet.

Kamerbrieven over geneesmiddelen via internet

In de Kamerbrief Stand van zaken brief vervalste geneesmiddelen van 5 april 2016 beschrijft de minister van VWS:

  • de veiligheidskenmerken voor receptgeneesmiddelen;
  • het EU-logo voor aanbieders van geneesmiddelen op internet;
  • de publiekscampagne over online aanschaffen van vervalste geneesmiddelen;
  • het Plan van aanpak: stroomlijnen van de meldingen van vervalste geneesmiddelen.

Lees de Kamerbrief op Rijksoverheid.nl.