1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4.   Ziekenhuizen
  5. Intensive care

ZiekenhuizenIntensive care

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van zorg op de intensive care afdelingen in ziekenhuizen (IC). IC’s moeten aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Op een IC liggen patiënten die zonder intensieve behandeling een grote kans hebben om te overlijden.

In ieder ziekenhuis kunnen patiënten worden opgevangen en gestabiliseerd. Maar niet ieder ziekenhuis is in staat om patiënten met ingewikkelde problemen op te nemen en te behandelen. Afhankelijk van de complexiteit en de duur van de aandoening, kunnen patiënten worden overgeplaatst naar een ziekenhuis met een IC met meer mogelijkheden voor de diagnostiek en behandeling van de IC-patiënt.

Huidige richtlijn

De huidige richtlijn (2006) geeft aan dat een ziekenhuis met een laag niveau IC op tijd moet overleggen met een ziekenhuis met een hoger niveau IC over de behandeling van de IC-patiënt. Een laag niveau IC wil zeggen: een IC met de minste mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van zeer complexe IC-patiënten. Deze richtlijn is te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (pdf-bestand, 321 kB).

Nieuwe richtlijn in ontwikkeling

In 2015 zou een vernieuwde en aangepaste richtlijn voor de organisatie van de IC-zorg en de kwaliteit en veiligheid op de IC voor volwassenen komen. Deze richtlijn werd door de commissie van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care (NVIC) opgesteld. De inspectieonderzoeken in 2008 en 2011, waarin vooral over verbetering van de regionale samenwerking tussen de verschillende niveaus IC is geadviseerd, waren mede aanleiding voor een vernieuwde richtlijn. Deze richtlijn is in 2016 echter afgewezen door de ledenraad van de NVIC.

Daarom heeft het Zorginstituut Nederland de opdracht gekregen een nieuwe richtlijn te maken. Deze is inmiddels klaar. Momenteel wordt hard gewerkt aan de invoering.

De verwachting is dat de inspectie vanaf begin 2018 op de nieuwe richtlijn kan gaan handhaven. Tot die tijd zal de inspectie de oude richtlijn uit 2006 gebruiken.

Meer informatie