1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4.   Medicatieveiligheid
  5.   Vragen over toedienlijsten en nullijsten
  6. Vragen over de bewaartermijn van toedienlijsten en nullijsten

MedicatieveiligheidVragen over de bewaartermijn van toedienlijsten en nullijsten

Toedienlijsten ondersteunen het uitzet- en toedienproces door een verpleegkundige of verzorgende. De lijsten worden opgesteld en verstrekt door een apotheker. Het doel van deze lijsten is zorgen dat het juiste medicijn in de juiste toedieningsvorm, in de juiste dosis, op de juiste tijd en aan de juiste persoon wordt toegediend.

Bij het toedienen van opiaten uit de werkvoorraad is daarnaast het aftekenen op nullijsten verplicht. Een nullijst wordt door een apotheker opgesteld en geleverd. 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ziet toe op het juiste gebruik van deze lijsten.

Hoe lang moet een toedienlijst bewaard worden?

Een zorginstelling moet een gebruikte toedienlijst minimaal 2 jaar bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorginstellingen, hospices en GGZ-instellingen.

Hoe lang moet een nullijst bewaard worden?

Een zorginsteling moet nullijsten minimaal twee jaar bewaren. Op basis van de ‘Handreiking Werkvoorraad’ heeft een instelling beleid opgesteld voor een werkvoorraad niet op naam gestelde geneesmiddelen, en wordt conform dit beleid gewerkt. Onderdeel hiervan zijn afspraken over de niet op naam gestelde opiumwet middelen, en het gebruik en bewaren van nullijsten.

Waarom is een 2-jarige bewaartermijn nodig?

Zo kan de inspectie ook na langere tijd vaststellen welke medicatie daadwerkelijk aan de patiënt is toegediend. Dit doet de inspectie bij calamiteiten met ernstige gevolgen. Dat geldt ook voor de tuchtrechter of het Openbaar Ministerie. De inspectie toetst op deze bewaartermijn.

Verwante onderwerpen