1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuws
  4. Menz.nu B.V. in Almelo onder verscherpt toezicht

Menz.nu B.V. in Almelo onder verscherpt toezicht

Nieuwsbericht | 27-02-2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Menz.nu B.V. in Almelo onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie is de afgelopen jaren een aantal keer op bezoek geweest bij Menz.nu. Daarbij bleek dat de kwaliteit van zorg niet voldoet aan de eisen voor goede zorg. Ook is er een conflict tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder.

Uit de inspectiebezoeken vloeiden telkens verbetermaatregelen voort. Die voerde Menz.nu niet allemaal tijdig uit. De maatregelen die wel binnen de termijnen werden uitgevoerd, boekten niet de gewenste resultaten.

Kwaliteit en veiligheid van zorg

De inspectie concludeert dat Menz.nu te weinig werkt aan een betere kwaliteit en veiligheid van zorg. Deze komen ook in het geding door het conflict tussen de Raad van Commissarissen en de bestuurder.

De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de verbeterkracht van Menz.nu. Daarom stelt ze de organisatie voor een periode van vier maanden onder verscherpt toezicht.

Hoe nu verder?

Menz.nu moet de kwaliteit en veiligheid van zorg weer op orde brengen. Hiervoor krijgt de organisatie vier maanden. De inspectie zal de komende tijd de voortgang nauwlettend volgen.

Meer informatie