1. Home
 2.   Actueel
 3. Nieuws

Nieuws

 1. Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd21-04-2017

  In het Jaarbeeld 2016 Landelijk Toezicht Jeugd geven de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie een beeld van...

 2. Beleid in de praktijk - Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein21-04-2017

  De ondersteuning van kwetsbare burgers door gemeenten en uitvoeringsinstanties is twee jaar na de decentralisaties nog in ontwikkeling. De uitvoerende partijen werken...

 3. Zorg voor kwetsbare gezinnen via wijkteams voldoet nog niet21-04-2017

  Kwetsbare gezinnen hebben een andere aanpak nodig dan momen-teel vanuit de wijkteams wordt geboden. De samenwerkende in-specties van Toezicht Sociaal Domein hebben...

 4. Veilig Thuis organisaties maken sterke positieve ontwikkeling door; verdere verbetering is nu belangrijk21-04-2017

  De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden nader onderzoek naar de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties. Sinds 2015 hebben de...

 5. Verscherpt toezicht op Huis in de Duinen opgeheven21-04-2017

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Huis in de Duinen opgeheven. De instelling in Zandvoort heeft hard gewerkt aan het...

 6. Aanwijzing voor Gelre Ziekenhuizen19-04-2017

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Gelre Ziekenhuizen een aanwijzing gegeven. Het ziekenhuis heeft vestigingen in Apeldoorn en Zutphen. De raad van...

 7. Verzoek IGZ aan handelsvergunninghouders: vragenlijst voor geneesmiddelenbewaking18-04-2017

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een risicomodel ontwikkeld voor geneesmiddelenbewaking in het kader van ‘risicogestuurd toezicht’. Zo wil zij de...

 8. Schorsingsprocedure Micro Therapeutic Research18-04-2017

  Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft van het bedrijf Aurobindo Pharma B.V. een bezwaar tegen schorsing van de vergunning van 4 medicijnen...

 9. Veilige en open cultuur een vereiste voor goede zorg18-04-2017

  De raad van bestuur van het UMC Utrecht heeft onvoldoende gezorgd voor een veilig en open werkklimaat. Dit heeft er toe geleid dat dagelijkse problemen die zich...

 10. Nader onderzoek naar de zorgverlening aan Renata18-04-2017

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie (inspecties) hebben aanvullend onderzoek gedaan naar de zorgverlening aan Renata. Uit dit...