1. Home
 2.   Actueel
 3.   Congressen
 4.   Patientveiligheid
 5. Fotoimpressie en verslag IGZ Patientveiligheidscongres 2015

Fotoimpressie en verslag IGZ Patientveiligheidscongres 2015

Op donderdag 18 juni organiseerde de inspectie haar jaarlijkse Patiëntveiligheidscongres. Dit jaar was het thema de overdracht van (zorg)informatie. Spraakmakende sprekers, workshopleiders en zo’n 600 deelnemers uit de gehele zorgbranche en vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties kwamen samen in de Doelen te Rotterdam. Lees hier een korte impressie in woord en beeld, samen met enkele rode draden door de dag heen.

01

02

Welkom

Dagvoorzitter Eveline Brandt verzorgde de aftrap van het congres. Hierbij polste ze bij verschillende deelnemers wat zij kwamen halen en brengen. Luisteren, kennis delen en betrokkenheid bij het onderwerp bleken de voornaamste motivaties. Vervolgens gaf Eveline het woord aan de staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn, die daarmee het congres officieel opende. De staatssecretaris ging onder andere in op de steeds intensievere verbinding tussen cure en care en de toenemende regierol van patiënten/cliënten. Beide zijn van groot belang voor de informatieoverdracht. De staatssecretaris gaf aan dat er al veel op dit vlak is gebeurd, maar riep de zaal ook op om hier verder werk van te maken.

03

Verbinding maken

Daarna was het woord aan inspecteur-generaal Ronnie van Diemen. Zij deelde met de zaal haar ervaringen vanuit haar functie als kinderarts, bestuurder van een zorginstelling, IG bij de inspectie en als ouder. Inclusief een persoonlijke ervaring, waarbij ze als ouder te maken kreeg met ernstige stagnatie in de overdracht van informatie door zorgverleners. Ook ging ze in op cultuurverschillen tussen cure en care, die communicatie bemoeilijken, en riep ze aanwezigen op tot het zoeken van ‘best practices’ in informatieoverdracht.

04

Complexiteitscrisis

Als derde spreker betrad chirurg-oncoloog Rob Tollenaar, MD-hoofd van de afdeling Heelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) het podium. Hij illustreerde hoe er volgens hem een complexiteitscrisis plaatsvindt in ziekenhuizen, bijvoorbeeld door het toenemende aantal overdrachtsmomenten, kortere opnametijd, deeltijd werken en de trend van hyperspecialisatie. Zijn pleidooi was om de patiënt daarom een partner te maken in zijn zorgproces. Daarnaast ging hij in op de ‘ict-paradox’, waardoor zorgverleners niet in de positie komen om informatiesystemen goed te gebruiken.

05

Het eerste deel van het ochtendprogramma werd afgesloten door operazanger, tv-presentator en oprichter van de stichting Pijn bij Kanker, Ernst Daniël Smit.

06

Eigen ervaring telt

‘Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp.' Na de pauze werd met deze woorden van Confucius de draad opgepakt door Erik Gerritsen, recentelijk aangetreden als secretaris-generaal van VWS. Hij zette in op het creëren van een omgeving waar geleerd kan worden door ervaring. Belangrijk is dat iedereen regelmatig even terug gaat naar waarom hij in een functie ‘op aarde is’, en dan kijkt of zijn werk daar nog op aansluit. Daarbij gebruikte hij zijn ervaring als voormalig bestuursvoorzitter Jeugdzorg Amsterdam.

0708

Diversiteit aan cultuur en talen

Na Erik Gerritsen sprak nog Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht en lector ouderenzorg aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij verpleegkundige en onderzoeker. Schuurmans gebruikte de film ‘Lost in translation’ als metafoor voor informatieoverdracht in de zorg. Volgens Schuurmans gaat het in beide gevallen om ‘samen optrekken in vervreemding’. Een ander probleem dat ze aankaartte is dat te veel gegevens opgeslagen worden, die weinig zeggen over hoe het met de patiënt zelf gaat. Het is daarom belangrijk in beeld te houden wat de essentie van de gegevensverzameling is, en de overdracht ervan.

09

Drieluik

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een gesprek met drie inspecteurs, die alle drie onderzoek hebben gedaan rondom informatieoverdracht in de zorg. Bijvoorbeeld over de afspraken tussen GGZ-instellingen en ziekenhuizen, medicatieoverdracht en overdracht van patiëntinformatie van kwetsbare ouderen. Enkele opvallende uitkomsten: vertrouw niet op computerlijsten, een gesprek is altijd beter bij overdracht en automatische herhaalrecepten zijn een risico. Ook kwamen de conclusies naar voren uit het rapport ‘Informatieoverdracht tussen ziekenhuizen en VVT’. Daaruit bleek dat de informatieoverdracht in geen van de regio’s voldoende geborgd was.

10

Lunch en informatiemarkt

Tijdens de lunch was er voor de deelnemers, onder het genot van een hapje en een drankje, de tijd om met elkaar te spreken. Ook waren er diverse stands op de informatiemarkt.

12

Workshops en minisymposia

Het middagprogramma was het interactieve deel van de dag. In verschillende zalen van De Doelen werden interactieve workshops georganiseerd. Bijvoorbeeld over de kracht van goed luisteren en wat daarbij komt kijken, integraal werken in wijkteams en standaardisatie van informatie in de zorg.
Naast de diverse workshops vonden in het interactieve middagdeel ook meerdere minisymposia plaats, bijvoorbeeld over het persoonlijke gezondheidsdossier.

11

Workshops: 

 • De kracht van luisteren met Gouden Oren
  Irene Muller en Corine Jansen
 • Overdracht van patiëntgegevens en continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen
  Ellen Zijp
 • Veilige medicatieoverdracht in regio Rijnmond
  Maya Ramrattan, Steven van Zuilen, Matine van Schie, Sytze Geursen, Gré Leutscher 
 • Beelden aan bed: multidisciplinair leren en het verbeteren van complexe zorgprocessen
  Liesbeth van Rensen, Bart Hartman
 • Wat betekent alledaags geluk voor jou?
  Wim Muilenburg en Johan Emons
 • Integraal werken in wijkteams
  Anneke van der Ven
 • Op weg naar een keteninformatiesysteem voor de GGZ
  Liesbeth van Londen, Nelleke van Velthoven
 • Medicijnen en gezondheid; een taak voor cliëntraden
  Tiske Boonstra
 • Waarom moeilijk doen als het samen kan
  Ruben Verlangen, Ron Brendel
 • Standaardisatie van informatie: eenmalige en eenduidige klinische documentatie aan de bron
  Michiel Sprenger

13

Minisymposia:

 • Leren van inzichten vanuit andere velden
  Mathon Heits
 • Persoonlijk gezondheidsdossier
  Marcel Heldoorn
 • E-overdracht Nictiz en V&VN
  Irene van Duijvendijk, Erna Vreeke
 • Informatieoverdracht in de zorg vanuit privacy bezien
  Laura Ghirlanda

Meer informatie

Meerwaarde

De plenaire afsluiting was aan filosoof Ruud Veltenaar om de zaal na een lange en intensieve dag nog eenmaal te prikkelen. Met als stip op de horizon het perspectief van de zorgconsument nam hij de zaal met een betoog mee langs diverse facetten van de gezondheidszorg. We zijn toe aan een ‘paradigma shift’: van diagnose en behandeling, naar preventie en welzijn. Zo kwamen onder andere zaken als cultuur, innovatie en politieke keuzes aan bod.

1415

Rode draden

Meerdere rode draden kwamen tijdens het congres aan de orde. Goede informatieoverdracht lijkt simpel, want het belang wordt breed gevoeld. Toch is een veilige continuïteit van de zorg lastig te realiseren, zo bleek tijdens het congres. Het gaat om een gedrags- en cultuurverandering: zie niet alleen een patiënt, maar vooral de persoon. Sta als zorgprofessional een paar keer per dag stil en denk aan de patiënt. Maak goede afspraken met collega’s, want overdragen doe je niet alleen. Een overdracht is pas gelukt, als deze ook goed ontvangen is. Daar roept de IGZ toe op.