Toezichtvisie verpleeg(huis)zorg

Geaggregeerd rapport | 31-10-2016
In dit document beschrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: inspectie) haar visie op het toezicht op de verpleeg(huis) zorg voor de komende jaren. Voorop stond, en blijft staan, dat de zorg kwalitatief goed en veilig moet zijn; de basiszorg dient op orde te zijn. Momenteel staan we aan het begin van een nieuwe fase: niet alleen de zorg moet van goede kwaliteit en veilig zijn, de cliënt en zijn wensen moeten daarbij centraal staan. De inspectie is bezig om deze persoonsgerichte zorg van de cliënt een plek te geven binnen haar toezicht. De inspectie maakt informatie, zoals rapporten van bezoeken, openbaar. Dit heet actieve openbaarmaking en geldt sinds 1 juli 2008 voor definitieve inspectierapporten over zorgaanbieders in een groot aantal sectoren. Op deze pagina vindt u de lijst met verpleeghuizen die sinds 1 december 2014 door de inspectie zijn bezocht. De rapporten van de inspectiebezoeken zijn al eerder gepubliceerd, maar op deze manier eenvoudiger te vinden.


Toezichtvisie verpleeg(huis)zorg.pdf
31-10-2016 | PDF-document PDF-document, 3441 kB

 
Bijlagen
Overzicht inspectiebezoeken december 2014 - juni 2016.pdf
04-07-2016 | PDF-document PDF-document, 250 kB

 
Terug naar laatste zoekresultaat