Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home 
  2. Actueel 
  3. Publicaties 
  4. Zoekresultaten 
  5. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: het bewustzijn groeit, maar nog niet overal

Geaggregeerd rapport | 07-07-2017
In 2013 onderzocht de IGZ de invoering van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De inspectie concludeerde dat de invoering van de meldcode varieerde, maar nog onvoldoende was. Eind 2016 onderzocht de IGZ de invoering van de meldcode nogmaals. Van de 2319 geïnterviewden geeft iets minder dan 72% aan de meldcode te gebruiken. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan de meldcode niet te gebruiken of is niet bekend met de meldcode. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is gemaakt om zorgverleners te helpen bij het signaleren van geweld in afhankelijkheid. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) veronderstelt dat alle aanbieders van zorg een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast stellen. Zij kunnen hiervoor gebruikmaken van de integrale code voor huiselijk geweld, seksueel geweld, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking: het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Terug naar laatste zoekresultaat

 

 

 

 

 

Hoofdmenu