Rapporten zorgaanbieders en bedrijven

Op deze pagina kunt u inspectierapporten zoeken over zorgaanbieders en bedrijven. De inspectie maakt sinds 1 juli 2008 van een groot aantal zorgsectoren de definitieve rapporten actief openbaar door ze te publiceren op deze website. Rapporten blijven tot drie jaar na publicatie vindbaar. Naast rapporten naar aanleiding van een inspectiebezoek vindt u hier ook maatregelen die de inspectie heeft genomen. Zoals verscherpt toezicht, bevel of een aanwijzing.

Op zoekterm

Zoek uw publicaties op: instellingsnaam, plaats van de instelling, postcode van de instelling, of een zoekterm naar keuze.

Verfijn uw zoekopdracht: selecteer een zorgsector.

Filter de zoekresultaten verder in het volgende scherm.

Volledige lijst weergeven
 

Actuele publicaties 

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg Toezicht 2016-2017 periode 4 en 5

03-07-2017Geaggregeerd rapport

Voor u ligt de derde en laatste tussentijdse rapportage. Deze tussenrapportage gaat over de perioden ...

Tussentijdse rapportage Jeugdgezondheidszorg Toezicht 2016-2017 periode 2 en 3

21-04-2017Geaggregeerd rapport

Na de tussentijdse rapportage over periode 1, heeft de inspectie ondertussen periode 2 en 3 afgerond. ...

Vervolgonderzoek bij GGD’en: Infectieziektebestrijding verder verbeterd en goed ingebed in netwerk

03-11-2016Geaggregeerd rapport

De inspectie heeft alle GGD’en bezocht en de onderwerpen die in het vorige onderzoek uit 2015 onder de ...

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg Toezicht 2016-2017 periode 1

03-11-2016Geaggregeerd rapport

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bezocht in deze eerste ronde 10 jeugdgezondheidsorganisaties ...

Brief aan ketenpartners over medische zorg aan asielzoekers

13-10-2016Rapportbijlage

1234xy

Eindrapport Fertiliteitsklinieken september 2016

27-09-2016Geaggregeerd rapport

De fertiliteitsklinieken in Nederland hebben de zorg rond donorbevruchting goed geregeld. Dat blijkt ...

Het operatieve proces in de cardiothoracale chirurgie 2015

15-06-2016Geaggregeerd rapport

De inspectie voert vanaf 2006 het toezicht operatief proces uit door vrijwel jaarlijks een cohort ziekenhuizen ...

Infectiepreventie in ziekenhuizen kan echt nog beter

19-05-2016Geaggregeerd rapport

Het doel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in dit onderzoek is om verhoogde ziektelast en ...

Thematisch toezicht geboortezorg: Afsluitend onderzoek naar de invoering van de normen van ‘Een goed begin’

19-04-2016Geaggregeerd rapport

In een afsluitend onderzoek van een meerjarig toezichtproject op de geboortezorg heeft de Inspectie voor ...

Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering

22-03-2016Geaggregeerd rapport

De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetste de klinische medisch specialistische revalidatie in 2015. ...