1. Home
 2.   Over ons
 3. Wie is wie

Wie is wie

Het managementteam vormt de algemene leiding van de inspectie. In het managementteam zitten de inspecteur-generaal, de hoofdinspecteurs van de zorgdomeinen en de directeuren van de stafafdelingen. Verder is er een permanente Raad van Advies.

Inspecteur-generaal

dr. J.A.A.M. (Ronnie) van Diemen-Steenvoorde

Naar boven

Domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie

Het domein Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bestaat uit verschillende eenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Deze eenheden hebben elk een manager. De hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie is eindverantwoordelijk voor deze eenheden.

Hoofdinspecteur
drs. J.J. (Hans) Schoo MBA-H

Afdelingen en managers

 • Eerstelijnsgezondheidszorg: mr. B.A. (Barbara) Prins
 • Farmaceutische bedrijven: drs. R.B. (Ronald) Jansen
 • Medisch Specialistische Zorg: dr. M.A.W. (Marina) Eckenhausen en drs. J.R. (Johanan) van Diermen MBA
 • Medische Technologie: drs. ing. P.J.M. (Paul) van Zeijst       
 • Producten en Mondzorg: drs. M.S. (Maaike) Prins

Naar boven

Domein Maatschappelijke zorg

Het domein Maatschappelijke Zorg bestaat uit verschillende eenheden die zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten 'primair proces'. Deze eenheden hebben elk een manager. De hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg is eindverantwoordelijk voor deze eenheden en voor de eenheid Meldpunt IGZ.

Hoofdinspecteur
drs. J.F. (Joke) de Vries

Project-hoofdinspecteur
A.M.M. (Anja) Jonkers

Afdelingen en managers

 • Geestelijke gezondheidszorg: Mr. drs. G.S.W. (Erwin) Pietersma
 • Gehandicaptenzorg en Forensische zorg: drs. E.C.T. (Edwin) van Houten MGM
 • Meldpunt IGZ: drs. G.M. (Gaby) Bronner
 • Netwerkzorg, Jeugd en Preventie: L.P. (Lucie) Claessen
 • Nieuwe Toetreders, Zorg en Fraude: mr. R.A. (Ron) van Geffen MPM (tijdelijke waarneming)
 • Verpleging en Verzorging: H. (Hanneke) Sikkema

Naar boven

Directie Beleid, Juridische zaken en Communicatie


Directeur

R. (Rob) de Haan a.i.

Afdelingen en hoofden

 • Bestuursondersteuning en Beleidsregie: drs. A.J. (Ad) Serné
 • Communicatie: drs. W.J.M. (Walther) Verhoeven
 • Juridische zaken: H. (Hans) ter Steege

Naar boven

Directie Bedrijfsvoering


Directeur

R. (Rob) de Haan

Afdelingen en hoofden

 • Administratieve- en Managementondersteuning: A. (Anneke) Anema
 • Facilitaire Dienst: J. (Jonna) Ivangh
 • Financiën, Kwaliteit en Control: B. (Barend) Alblas RA
 • Informatie en ICT: drs. M.A. (Marieke) Teerds
 • Personeel en Organisatie, en IGZ Academie: drs. T. (Tine) Looijenga
 • Risicodetectie en Ontwikkeling: dr. H. (Sipko) Mülder
Naar boven

Bureau Opsporing en Boetes


Manager

mr. R.A. (Ron) van Geffen MPM


Naar boven

Raad van advies

De inspectie heeft een permanente raad van advies. Deze adviseert de inspecteur-generaal over strategische vraagstukken en de ontwikkeling van de organisatie.

Leden Raad van Advies

 • Mark van Twist (voorzitter)
 • Anemone Bögels
 • Marjo Jager
 • Eveline Wouters
 • Marlies Veldhuijzen van Zanten
 • John Froger
Naar boven

Meer informatie