1. Home
  2.   Over ons
  3. Jaarverslagen

Jaarverslagen

Het Jaarbeeld bestaat uit het jaarverslag en het jaarbericht. In het jaarverslag legt de IGZ verantwoording af over haar bedrijfsvoering. Daarin staan ook kort de projecten van het afgelopen jaar. In het jaarbericht staan de bevindingen en resultaten van het werk uit het voorgaande jaar.

Meer informatie