1. Home
  2.   Over ons
  3.   Inspecteur-generaal
  4. Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg

Inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg

Ronnie van Diemen is sinds 1 december 2012 inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg.

Met passie en overtuigingskracht zet Ronnie van Diemen zich in voor de continue verbetering van zorg. Dat doet zij vanuit twee levensmotto’s die leidend zijn in haar denken en handelen. ‘Waar angst regeert, wordt niet geleerd’ omdat een veilige en rechtvaardige organisatiecultuur een voorwaarde is voor voortdurende verbetering van de zorg. Het belang daarvan is duidelijk, want iedereen wil ‘zorg die je je eigen familie en naasten gunt'.

Loopbaan

Ze heeft in haar loopbaan de gezondheidszorg vanuit verschillende functies goed leren kennen. Zij studeerde Geneeskunde in Leiden. Daar is zij in 1983 cum laude geslaagd voor haar artsexamen. Daarna werkte zij 10 jaar in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, waar zij is opgeleid tot kinderarts-nefroloog. Zij promoveerde in 1989 op haar onderzoek naar hemodialyse en niertransplantatie bij kinderen.

Van 1993 tot 2003 werkte Ronnie van Diemen als kinderarts in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Ze werd ook opleider en afdelingshoofd Kindergeneeskunde en begon aan vernieuwing van de opleiding kindergeneeskunde. Ze was een van de initiatiefnemers voor het competentiegericht opleiden. Daarin ervaren artsen dat ze een schakel zijn in goede zorgverlening en alleen in samenwerking met anderen en met begrip van de organisatie, excellente dokters kunnen worden.

Van 2003 tot 2008 werkte Ronnie van Diemen als hoogleraar-directeur van het Instituut voor onderwijs en opleiden van het VUmc te Amsterdam. Ook was zij lid van de Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. Verder leidde ze een landelijk project rond de vernieuwing van de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Ronnie van Diemen werd in 2008 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van GGZ Oost Brabant. Ook werd ze in dat jaar benoemd tot vice-voorzitter van de raad van toezicht van het West Fries Gasthuis. In 2012 trad ze daarnaast toe tot de Raad van Toezicht van de Verpleegkundig specialist opleiding GGZ en tot de Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. Al deze functies moest zij loslaten toen ze per 1 december 2012 werd benoemd tot inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg.