1. Home
 2. Over ons

Over ons

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is onafhankelijk toezichthouder in de Nederlandse gezondheidszorg. Wij maken deel uit van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Door toezicht, handhaving en opsporing van strafbare feiten bewaken en bevorderen wij de veiligheid en kwaliteit van zorg.

Onze gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Die goede gezondheidszorg moet behouden blijven, ook voor volgende generaties. Alleen dan kunnen de mensen in de Nederlandse samenleving blijven vertrouwen op een goede gezondheidszorg. Met ons werk dragen we daaraan bij.

Het verhaal van de IGZ: Gezond vertrouwen

Video | 09-02-2016

Zie en hoor hieronder het verhaal van de IGZ: Gezond vertrouwen. Voorgelezen door inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.

Het verhaal van de IGZ: Gezond vertrouwen
 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Die goede gezondheidszorg wil Nederland graag behouden, ook voor volgende generaties. Onze bijdrage daaraan bestaat uit het bewaken en bevorderen van de veiligheid en kwaliteit van zorg. Wij zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Er zijn vele instellingen en mensen die in Nederland zorg bieden: denk aan ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven, maar ook huisartsen, verpleegkundigen of medisch technici. Zij zijn allen verantwoordelijk voor goede zorg. Wij zien als onafhankelijke toezichthouder erop toe dat zij zich houden aan de wetten en regels én aan de normen die zij zelf hebben opgesteld. Ook vragen we hen actief te leren van hun fouten en zichzelf continu te verbeteren. Vanuit gezond vertrouwen in hen geven we daar ook ruimte voor. Leren en verbeteren ze echter niet, dan nemen wij maatregelen. Welke maatregel wij daarbij kiezen, hangt af van het geconstateerde gezondheidsrisico en de ontwikkelfase van de zorgaanbieder. We zoeken steeds naar het meest effectieve instrument bij die éne situatie.

  Ons toezicht gaat verder dan veiligheid. We kijken ook of de geboden zorg aansluit op de leefwereld van de betrokken patiënt, cliënt of zijn naasten. Daarnaast letten we op de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij een patiënt of cliënt betrokken zijn. Zowel binnen een instelling als tussen instellingen. Effectieve samenwerking en overdracht zijn immers essentieel voor goede zorg. In samenwerking met het Openbaar Ministerie sporen we ook strafbare feiten op en brengen die voor de rechter.

  In ons oordeel zijn we onpartijdig. Onze kennis over de veiligheid en kwaliteit van de Nederlandse zorg delen we met anderen. Zo helpen we burgers kiezen waar ze zorg afnemen en stimuleren we zorgaanbieders zich te verbeteren. We werken veel samen met vrijwel alle partijen die een rol hebben in de gezondheidszorg, waaronder ook andere toezichthouders in binnen- en buitenland. Dat levert effectiever toezicht op en verlaagt de toezichtlast voor zorgaanbieders.

  In ons toezicht besteden we de meeste aandacht aan sectoren of onderwerpen waar we de grootste risico’s voor patiënten of cliënten zien. Dat noemen we risicotoezicht. Bij het bepalen van die sectoren en onderwerpen houden we sterk rekening met wat burgers, patiënten en cliënten belangrijk vinden. Want die staan bij ons op nummer één.

Lees ook ons hele verhaal (pdf-bestand, 164 kB).

 

Wat wil de IGZ de komende jaren bereiken?

Wat wil de IGZ de komende jaren bereiken?

Lees het in ons Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en ons Werkplan voor 2017.

De inspecteur-generaal uitnodigen

De inspecteur-generaal uitnodigen

Ronnie van Diemen ontvangt met regelmaat uitnodigingen om deel te nemen als spreker op een congres. U kunt hier een aanvraag indienen.