1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Verpleging en langdurige zorg
  4.   Zorg thuis
  5. Beroepsnormen en wetten

Zorg thuisBeroepsnormen en wetten

Normen

Kwaliteitskader voor Verantwoorde Zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2007
Op weg naar normen voor Verantwoorde zorg, Stuurgroep Verantwoorde zorg 2005
Verenso - vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters
V&VN - beroepsvereniging voor verpleging en verzorging

Wetten

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing bij het toezicht op zorg thuis:

Meer informatie