1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Verpleging en langdurige zorg
  4.   Zorg voor mensen met een beperking
  5. Beroepsnormen en wetten

Zorg voor mensen met een beperkingBeroepsnormen en wetten

De wetgever bepaalt welke wetten er gelden bij zorg voor mensen met een beperking. Niet de IGZ. Brancheorganisaties en beroepsverenigingen hebben aanvullende kwaliteitsnormen opgesteld. Al deze wetten en aanvullende kwaliteitsnormen vormen samen het toetsingskader van de inspectie. De inspectie controleert of de zorgaanbieders zich aan deze wetten en aanvullende kwaliteitsnormen houden.

Normen


Beroepsverenigingen

NVAVG - beroepsvereniging voor artsen verstandelijk gehandicapten
NVO - beroepsvereniging van orthopedagogen
NIP - beroepsvereniging van psychologen
Phorza - beroepsvereniging voor agogisch begeleiders
V&VN - beroepsvereniging voor verpleging en verzorging
STING - beroepsvereniging voor verzorgenden


Wetten

De inspectie houdt toezicht op zorg voor mensen met een beperking, volgens de volgende wetten:

Meer informatie

Verwante onderwerpen