1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Verpleging en langdurige zorg
  4.   Verpleegzorg voor ouderen
  5. Onderzoeken

Verpleegzorg voor ouderenOnderzoeken

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet regelmatig onderzoek. Ze onderzoekt bijvoorbeeld hoe de kwaliteit is van de ouderenzorg. Of hoe het gaat met de mondzorg in verpleeghuizen. Hier staan onderzoeken die van belang zijn voor de ouderenzorg.

Eindrapport toezicht op 150 verpleegzorginstellingen: 38 blijven onder intensief toezicht

De zorg in verpleeghuizen is complexer dan ooit en dat neemt alleen maar toe. Mensen blijven langer thuis wonen. Op het moment dat ze in een verpleeghuis gaan wonen, is de zorgbehoefte vaak zeer groot. Niet alle instellingen zijn daar klaar voor. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen om de complexe zorg aan te kunnen. Daar is blijvend intensief toezicht nodig. De inspectie vindt dat zorgelijk. Zeker omdat zij signalen ontvangt dat meer instellingen hier problemen mee hebben. De grootste zorgen heeft de IGZ over het verbetervermogen van elf organisaties. Daar is meer nodig dan alleen intensief toezicht.

Meer informatie

Betere verpleegzorg sinds 2014 in 150 instellingen die afgelopen half jaar zijn bezocht

De 150 verpleegzorginstellingen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het afgelopen half jaar extra heeft geïnspecteerd, voldoen grotendeels aan de normen voor veilige zorg. Vooral op het gebied van deskundigheid en inzetbaarheid van personeel ziet de inspectie verbetering. De betrokkenheid en aandacht van medewerkers voor cliënten is groot. Punten voor verbetering zijn de scholing van medewerkers, het toezien op medicatieveiligheid, het cliëntdossier en de afstemming van de verschillende onderdelen van het zorgplan.

Meer informatie

Verbetering kwaliteit ouderenzorg gaat langzaam

Er wordt hard gewerkt in de ouderenzorg en medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat echter langzaam. Daardoor blijven tekortkomingen bestaan in de zorgverlening. Instellingen zijn onvoldoende gericht op het steeds verbeteren van de zorg in de praktijk. Bij meer dan de helft van de verpleeg- en verzorgingshuizen passen de kennis, vaardigheden en beschikbaarheid van medewerkers niet bij de zorgbehoefte van de cliënten. Dat verschil wordt bovendien steeds groter doordat de zorgvraag complexer wordt. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waarin alle concerns voor intramurale ouderenzorg zijn bezocht.

Meer informatie

Zie ook