1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Verpleging en langdurige zorg

Verpleging en langdurige zorg

De kwaliteit van de zorg die wordt verleend aan kwetsbare groepen als gehandicapten en ouderen is een belangrijke prioriteit van de IGZ. Juist deze groepen zijn niet altijd goed in staat op te komen voor hun belangen. De inspectie houdt voortdurend toezicht op de kwaliteit van de zorg die bijvoorbeeld instellingen voor ouderen- of gehandicaptenzorg leveren.Uitgelicht

 

Toezicht op zorg voor mensen met EMB

Toezicht op zorg voor mensen met EMB

De inspecteur toetst onder andere of de zorgverlener goed luistert naar de cliënt. Wordt de cliënt wel goed begrepen en is de kwaliteit van de zorg voor deze cliënten voldoende? Hierbij gebruikt de inspecteur een nieuw hulpmiddel: het instrument-EMB.

Nieuwe toetsingskaders zorg thuis

Nieuwe toetsingskaders zorg thuis

De zorg thuis is sterk in ontwikkeling. Lees meer over hoe de IGZ hierop toezicht houdt, bijvoorbeeld op netwerken in de zorg thuis