1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Publieke en geestelijke gezondheidszorg
  4.   Medische zorg in een justitiële inrichting
  5. Nationaal Preventief Mechanisme

Medische zorg in een justitiële inrichtingNationaal Preventief Mechanisme

Nederland vindt dat mensen wiens vrijheid (deels) is ontnomen, niet vernederend of mensonterend mogen worden behandeld. Het gaat dan om mensen in de gevangenis. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om mensen die door hun ziekte zichzelf of anderen kunnen beschadigen en daarom in hun vrijheid zijn beperkt. Om internationaal te laten zien dat Nederland dit belangrijk vindt, heeft de regering het VN-Verdrag getekend tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing.

Dit VN-Verdrag heet officieel het Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT). Nederland tekende dit in 2010.


NPM is een netwerk

Om te controleren of Nederland gedetineerden, patiënten en bewoners menswaardig behandelt, heeft de overheid geen aparte organisatie opgericht. Er zijn in Nederland namelijk al verschillende organisaties die vanuit hun eigen verantwoordelijkheid toezicht houden op dit aspect.

Het NPM in Nederland is een netwerk waarin deze organisaties, die op grond van de eigen wettelijke taak elk afzonderlijk hun NPM taak uitvoeren, samenwerken. De volgende organisaties voeren een NPM taak uit:

Ook heeft het NPM-netwerk enkele toehoorders:

  • Klankbordgroep Commissie van Toezicht justitiële inrichtingen (CvT)
  • Landelijke Commissie van Toezicht Arrestantenzorg (CTA)
  • Commissie van Toezicht Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee

Dit doet het NPM-netwerk

Het NPM:

  • bezoekt plaatsen waar de mensen zitten wiens vrijheid (deels) is ontnomen;
  • geeft advies aan instellingen waardoor ze zich houden en blijven houden aan de afspraken in het VN-Verdrag;
  • maakt voorstellen en geeft opmerkingen en suggesties over bestaande wetten of plannen voor nieuwe wetten.

Meer informatie