1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Publieke en geestelijke gezondheidszorg

Publieke en geestelijke gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) levert een bijdrage aan de kwaliteit van de publieke gezondheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de zorg die gemeentelijke gezondheidsdiensten leveren, preventie van infectieziekten en geneeskundige hulp bij rampen. De inspectie werkt hierbij onder andere samen met gemeenten en met zogenoemde GHOR-regio's, die de hulpverlening bij rampen organiseren.

Ook houdt de IGZ toezicht op de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en zorg in een justitiële inrichting. Het gaat om de eerstelijns-ggz, de ambulante en klinische ggz, ziekenhuispsychiatrie, zorg voor verslaafden en zorg voor justitiabelen (forensische zorg). Bij het toezicht op zorg in justitiële inrichtingen werkt de IGZ nauw samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie.