1. Home 
  2. Onderwerpen 
  3. Handhavinginstrumenten 
  4. Wetten 
  5. Wetgeving

WettenWetgeving

Bij het toezicht op de gezondheidszorg controleert de inspectie of zorgaanbieders zich houden aan de wetten die voor hen gelden. In totaal gaat het om meer dan twintig wetten

De wetten waarop de inspectie toezicht houdt vallen uiteen in twee soorten:
• wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels;
• wetten met algemeen en open geformuleerde normen.

Bij wetten met expliciet geformuleerde regels controleert de inspectie of zorgaanbieders zich aan deze regels houden. Dit wordt regeltoezicht genoemd. Dit soort wetten zijn er bijvoorbeeld voor veel medische producten.

Toezicht op wetten met open geformuleerde normen vindt plaats op basis van normen die zorgaanbieders zelf gezamenlijk ontwikkelen. In de wet staat bijvoorbeeld dat zorg 'effectief, doelmatig en patiëntgericht' moet zijn. Wat dit concreet betekent definiëren zorgaanbieders gezamenlijk. De inspectie controleert dit vervolgens. Dit wordt normentoezicht genoemd. De Kwaliteitswet zorginstellingen is een voorbeeld van een wet met open geformuleerde normen.

Hoofdmenu