1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Wetten
 5. Wet kwaliteit klachten geschillen zorg

Toezicht en handhavingWet kwaliteit klachten geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders – dat zijn zorginstellingen maar ook solistisch werkende zorgverleners, hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Belangrijkste punten uit de nieuwe wet

 • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).
 • Medische missers en fouten (incidenten) moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
 • Zorgaanbieders worden verplicht de referenties te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen of met wie zij in een georganiseerd verband gaan samenwerken.
 • Zorgverleners krijgen een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
 • Ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener moet worden gemeld bij de IGZ.
 • Klachten worden transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
 • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
 • Zorgaanbieders moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Meer informatie

Meer zorgaanbieders

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de gewone zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de inspectie de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

Op de website www.kwaliteitenklachtenzorg.nl kunt u als zorgaanbieder meer informatie vinden.


Verplichte meldingen bij de IGZ

Zorgaanbieders zijn op grond van deze wet verplicht calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren, onverwijld bij de IGZ te melden.

Meer informatie