1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Wetten
 5.   Wet bopz
 6. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)

Toezicht en handhavingWet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)

In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staat wanneer iemand tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De Wet Bopz biedt deze mensen dan bescherming van hun rechten.

Onvrijwillige opname in een psychiatrisch ziekenhuis mag alleen: 

 • Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. 
 • Als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden. 
 • Als iemand zichzelf niet uit eigen beweging laat opnemen.

Een psychische stoornis betekent daarbij: 

 • een psychiatrische aandoeningen 
 • dementie 
 • een verstandelijke beperking

Voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking gelden binnen de Wet Bopz voor een deel andere regels dan voor mensen met een psychiatrische aandoening. Meer hierover is te vinden op de website www.dwangindezorg.nl.

Hoe houdt de inspectie toezicht op deze wet?

De inspectie houdt toezicht door risicotoezicht. Ook onderzoekt de inspectie dwangbehandelingen die instellingen melden bij de inspectie. Zie ook 'Melden volgens de Wet Bopz'.