1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Wetten
  5. Wetgeving

Toezicht en handhavingWetgeving

Bij het toezicht op de gezondheidszorg controleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of zorgaanbieders of fabrikanten zich houden aan de wetten die voor hen gelden. In totaal gaat het om meer dan twintig wetten.

Er zijn twee soorten wetten die de inspectie gebruikt in het toezicht:

  • Wetten met expliciet en gedetailleerd geformuleerde regels.
  • Wetten met algemeen en open geformuleerde normen.

Bij wetten met expliciet geformuleerde regels controleert de inspectie of zorgaanbieders zich aan deze regels houden. Dit wordt regeltoezicht genoemd. Dit soort wetten zijn er bijvoorbeeld voor veel medische producten.

Toezicht op wetten met open geformuleerde normen vindt plaats op basis van normen die zorgaanbieders zelf gezamenlijk ontwikkelen. In de wet staat bijvoorbeeld dat zorg 'effectief, doelmatig en patiëntgericht' moet zijn. Wat dit concreet betekent bepalen zorgaanbieders gezamenlijk. De inspectie controleert dit vervolgens. Dit wordt normentoezicht genoemd. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een voorbeeld van een wet met open geformuleerde normen.