1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Risicotoezicht
  5.   Risicoindicatoren
  6. Kwaliteitsindicatoren of risicoindicatoren

Toezicht en handhavingKwaliteitsindicatoren of risicoindicatoren

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Dit zijn kwaliteitsstandaarden. Zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) controleren de kwaliteit van de zorgverlening via indicatoren. De indicatoren zijn voor de IGZ een belangrijk middel om risico’s in de zorg op te sporen.

Wat is een indicator?

Indicatoren worden gebruikt om de kwaliteit van de zorg transparant te maken. Het zijn meetbare aspecten van de zorgverlening, die een aanwijzing kunnen geven over de mate van de kwaliteit. Bijvoorbeeld hoeveel cliënten in een verpleeghuis last van doorligplekken hebben. Of hoeveel patiënten veel pijn hebben na een operatie.

De indicatoren zijn verbonden aan de kwaliteitsstandaarden, dus aan wat goede zorg wordt gevonden en wat niet. Sommige operaties veroorzaken nu eenmaal pijn. En in een tehuis met cliënten die veel op bed liggen kun je doorligplekken niet altijd vermijden. Maar als veel cliënten doorligplekken hebben kan het een signaal zijn dat de kwaliteit van de zorg in dat verpleeghuis tekort schiet.

Hoe komen indicatoren tot stand?

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars spreken samen af wat goede zorg is. Het resultaat van die afspraak bieden ze aan bij het Zorginstituut Nederland. Het instituut kijkt of het voorstel aan de afgesproken eisen voldoet (kwaliteitstoets). Een van die eisen is dat de goede zorg ook meetbaar moet zijn via indicatoren. Als het voorstel aan de eisen voldoet, dan wordt het een kwaliteitsstandaard. Alle goedgekeurde kwaliteitsstandaarden en indicatorsets staan gepubliceerd in het register op Zorginzicht.nl.

Waar vind ik de beschrijvingen van indicatoren?

De meeste indicatoren zijn terug te vinden in de Transparantiekalender van Zorginzicht.nl. Op www.igz.nl zijn ook nog andere indicatoren te vinden die de inspectie gebruikt, zoals de indicatoren uit de basisset ziekenhuizen. Zie hiervoor de basissets indicatoren.

Waar zijn de resultaten van indicatoren terug zien?

Op KiesBeter.nl staan alle zorgaanbieders die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd. Zo kan iedereen op de site zien wat de beste plaats is voor behandeling of verzorging. De resultaten van de indicatoren van de basisset ziekenhuizen zijn terug te vinden op de website www.ziekenhuizentransparant.nl.

Uitvraag indicatoren door IGZ

De inspectie stuurt in een aantal zorgsectoren periodiek vragenlijsten naar zorgverleners of fabrikanten van geneesmiddelen of medische technologie. Met deze vragenlijsten krijgt de inspectie een extra goed beeld van risico’s in een sector. De inspectie gebruikt dit in aanvulling op de bovengenoemde indicatoren.