1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Vergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)

Toezicht en handhavingVergewisplicht en verklaring omtrent gedrag (VOG)

Per 1 januari 2016 moet de zorgaanbieder het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat hij of zij wordt aangenomen. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) tonen.

Meer informatie
Wkkgz art.3, art.4 en art.11
Uitvoeringsbesluit Wkkgz art.3.1, art.8.1 en art.8.4
Vergewisplicht