1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Uitsluitingscriteria cliënten

Toezicht en handhavingUitsluitingscriteria cliënten

De problematiek - denk aan agressie, mate van zelfredzaamheid, verslavingsproblematiek, etc. - van bepaalde groepen cliënten stelt eisen aan de deskundigheid van de zorgverleners, de accommodatie van de zorginstelling en meer. Niet iedere zorginstelling zal daarom elke vorm van problematiek aankunnen.

De IGZ verwacht daarom dat een zorginstelling beleid heeft waaruit blijkt aan welke cliënten geen zorg kan worden verleend.