1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Toezicht en handhavingMeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Zorgaanbieders zijn verplicht een meldcode vast te stellen waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. Deze meldcode moet in ieder geval deze 5 stappen bevatten:

  1. In kaart brengen van signalen.
  2. Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  3. Gesprek met de betrokkene(n).
  4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.