1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Toezicht en handhaving
 4.   Nieuwe zorgaanbieders
 5. Medicatiebeleid

Toezicht en handhavingMedicatiebeleid

Het medicatiebeleid van de organisatie bevat tenminste een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en afspraken omtrent het gehele medicatieproces. Het beleid moet in lijn zijn met de richtlijn 'Veilige principes in de medicatieketen, 2012' (bijlage 2) en minimaal bestaan uit:

medicatieoverdracht

 • Bij het starten van de zorg rond medicatie moet er binnen 24 uur een actueel en volledig algemeen medicatieoverzicht en een toedienlijst van de apotheek aanwezig zijn;
 • Bij het starten van een voorbehouden handeling moet er een uitvoeringsverzoek aanwezig zijn van de voorschrijvend arts.

medicatieoverzicht

 • Bij elke nieuwe cliënt wordt bij intake bepaald of het verantwoord is indien hij het medicatiebeheer of een deel zelf regelt en zo ja, op welke wijze dit bepaald wordt;
 • Het algemeen medicatieoverzicht van de apotheek is in het zorgdossier opgenomen.

uitzetten en toedienen

 • Het uitzetten en toedienen van risicovolle medicatie wordt door twee verschillende personen uitgevoerd;
 • Bij het uitzetten en toedienen wordt voor elk geneesmiddel geparafeerd op een door de apotheek geleverde toedienlijst.

opslag/beheer

 • Medicatie wordt veilig bewaard conform het bewaaradvies van de apotheek. Daarbij worden ook de algemene hygiënerichtlijnen in acht genomen;
 • Er zijn afspraken over de werkwijze m.b.t. retourmedicatie en de taakverdeling hierbij.

scholing
Er vindt gerichte scholing plaats op medicatieverstrekking en medicatieveiligheid.

incidenten

 • Medicatie-incidenten worden gemeld en geregistreerd;
 • Indien er uitsluitend sprake is van “medicatie in eigen beheer” bij de cliënten dient de zorgaanbieder vast te leggen hoe er (in de toekomst) wordt omgegaan met cliënten die medicatie niet zelf kunnen beheren.

Meer informatie
Veilige principes in de medicatieketen (2012) (pdf-bestand 1,01 MB) en addendum 2014 (pdf-bestand 152 kB)
Handleiding voorbehouden handelingen bij Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (2012) (pdf-bestand 682 kB)
Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg_2011 (pdf-bestand 270 kB)
Beheer Eigen Medicatie


Meer informatie

Verwante onderwerpen