1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Kwaliteitsysteem

Toezicht en handhavingKwaliteitsysteem

Elke zorgaanbieder dient een kwaliteitssysteem te hebben opgesteld. De IGZ verstaat onder een kwaliteitsysteem het vastleggen van beleid, procedures en protocollen, als ook gegevens waarop, met een zekere frequentie, analyses en evaluaties uitgevoerd worden die nodig zijn voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid en het bereiken van de vastgestelde kwaliteitsdoelstellingen (Plan, Do, Check, Act-cyclus).

Meer informatie
Wkkgz art.7