1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Nieuwe zorgaanbieders
  5. Klachtenregeling

Toezicht en handhavingKlachtenregeling

Elke cliënt moet de mogelijkheid hebben om over de geboden zorg een klacht in te dienen. Een klacht kan door de cliënt zelf of zijn vertegenwoordiger worden ingediend en heeft betrekking op 'een gedraging van de zorgaanbieder of van voor hem werkzame personen jegens de cliënt'.
De volgende criteria worden gehanteerd:

  • er is een klachtenregeling conform hoofdstuk 3 van de Wkkgz en deze is onder de aandacht van cliënten gebracht;
  • de zorgaanbieder heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris conform bovengenoemde wetgeving;
  • een klacht wordt binnen zes weken behandeld;
  • adres en/ of telefoonnummer van de klachtenfunctionaris staat vermeld in de klachtregeling

Meer informatie
Wkkgz hoofdstuk 3
Uitvoeringsbesluit Wkkgz hoofdstuk 7