1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Toezicht en handhaving
  4.   Incidententoezicht
  5.   Calamiteiten
  6. Leren van calamiteiten

Toezicht en handhavingLeren van calamiteiten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) let op de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. De inspectie maakt op haar website veel openbaar. Bijvoorbeeld de toezichtrapporten en maatregelen. De inspectie maakt geen rapporten openbaar als daar gevoelige persoonlijke informatie van patiënten/cliënten en zorgverleners in staat. Om die reden worden calamiteitenrapporten niet gepubliceerd.

Soms komen we echter in ons werk calamiteiten tegen waarvan we het belangrijk vinden om deze onder de aandacht van de mensen in de zorg te brengen. Zo kunnen wij er aan meehelpen dat zorgaanbieders stappen nemen om calamiteiten te voorkomen. En er voor te zorgen dat zij goede zorg leveren.

Ook vinden we het belangrijk om andere mensen op de hoogte te brengen van calamiteiten. Zo kunnen zij, als ze zorg nodig hebben, op deze zaken letten. Op deze manier willen wij helpen de zorg nog beter en veiliger te maken.

Meer openheid

Vanuit de samenleving is er een roep om openbaarmaking van calamiteitenrapporten van de inspectie. Wij zijn voorstander van een zo groot mogelijke openheid. Daarom gaan wij, op basis van de huidige wetgeving, meer van deze calamiteitenrapporten publiceren. Dit doen we om meer inzage te geven in ons werk, en vooral om de zorg verder te verbeteren. Ondertussen is nieuwe wetgeving in voorbereiding bij de Tweede Kamer die de mogelijkheden voor openheid verder verruimt.

Waarom maakt de inspectie publieksversies?

Wij houden ons aan het medisch beroepsgeheim en privacy-regelgeving. Dat betekent dat wij geen rapporten openbaar mogen maken als daar gevoelige persoonlijke informatie in staat. Daarom passen wij onze wijze van rapporteren aan en maken wij van de calamiteitenrapporten publieksversies. Hiermee willen wij de persoonlijke levenssfeer van de betrokken patiënten/cliënten, nabestaanden en zorgverleners beschermen.

Calamiteitenrapporten IGZ

Calamiteitenrapportentoezicht jeugd

In het Samenwerken Toezicht Jeugd (STJ) werken meerdere inspecties samen in het toezicht op organisaties die taken hebben op het gebied van jeugd. Ook binnen dit toezicht is het leren van calamiteiten belangrijk. Deze calamiteitenrapporten kunnen ook over de zorg gaan. STJ publiceert calamiteitenrapporten op haar website.