1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Geneesmiddelen
 4.   Reclametoezicht
 5. Vormen van geneesmiddelenreclame

GeneesmiddelenVormen van geneesmiddelenreclame

Onder geneesmiddelenreclame vallen alle mogelijke vormen van reclame. Bijvoorbeeld folders in de wachtkamer van de dokter/tandarts en TV-reclames. Ook ‘symptoomreclame’-campagnes vallen hieronder.

Symptoomreclame is reclame die symptomen van een aandoening beschrijft met het advies naar de huisarts te gaan. Het geneesmiddel zelf komt er niet in voor. Voorbeelden van symptoomreclame zijn campagnes voor schimmelnagels, blaasproblemen en maagzuur.

Ook gunstbetoon valt onder reclame: (vergoeding voor) reizen, congressen, nascholing met diner, cadeaus en dienstverlening (lezingen, onderzoeken) die bedrijven aan artsen aanbieden.

Voorlichting of informatie valt niet onder reclame. Het verschil tussen reclame en voorlichting/informatie is soms moeilijk te maken. De kern is dat bij voorlichting/informatie de mensen daar behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld de bijsluiter. Het geneesmiddel of het gebruik ervan wordt niet aangeprezen.

Of een bepaalde uiting moet worden gezien als reclame, is niet afhankelijk van de afzender. Iedereen kan reclame maken: bedrijven, maar ook artsen, apothekers, of andere personen.

Als u een overtreding van de reclameregels vermoedt kunt u dit per mail melden bij het Meldpunt IGZ. De inspectie beoordeelt of het de aangewezen instantie is om de melding te behandelen.

4 soorten geneesmiddelen

Er zijn 4 categorieën van geregistreerde geneesmiddelen, die zich onderscheiden door de manier waarop geneesmiddelen verkrijgbaar zijn:

 1. alleen op recept 
 2. alleen bij de apotheek 
 3. alleen bij de apotheek of de drogist 
 4. in de algemene verkoop

De Geneesmiddelenwet maakt alleen onderscheid tussen geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn en overige geneesmiddelen. Of een geneesmiddel met of zonder recept verkrijgbaar is, is te vinden op de in de geneesmiddeleninformatiebank van het CBG.

2 soorten reclame

Er zijn 2 soorten geneesmiddelenreclame: 

 1. Reclame voor geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn.
 2. Reclame voor zelfzorggeneesmiddelen.

Het is verboden om voor receptgeneesmiddelen publieksreclame te maken. Wel mag de reclame, onder voorwaarden, worden gericht aan beroepsbeoefenaren. Dat zijn beroepen zoals artsen, tandartsen, verloskundigen, apothekers en apothekersassistenten. Reclame voor zelfzorggeneesmiddelen mag, maar ook daarvoor gelden regels.

Reclame voor receptgeneesmiddelen

Het is verboden publieksreclame te maken voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Beroepsbeoefenaren zijn een uitzondering. Onder voorwaarden mag reclame gericht zijn op hen. Dat geldt ook voor reclame richting hun assistenten die geneesmiddelen voorschrijven of afleveren.

Het gaat dan om reclame in de vorm van advertenties, maar ook voor financiële bemoeienis. Bijvoorbeeld het betalen van reizen of cadeaus.. Alle vormen van reclame gericht op beroepsbeoefenaren zijn gebonden aan strikte regels. De regels gaan onder andere over:

 • de inhoud van advertenties 
 • de waarde van cadeaus 
 • de vergoeding voor verrichte diensten

Reclame voor zelfzorggeneesmiddelen

Het is wettelijk toegestaan publieksreclame te maken voor geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn. Wel moet deze reclame aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat het om een geneesmiddel gaat, en de belangrijkste gebruiksvoorschriften moeten gemeld worden. Ook mag de reclame niet gericht zijn op kinderen. Verder mag de reclame niet suggereren dat het geneesmiddel beter is dan andere geneesmiddelen.