1. Home
 2.   Onderwerpen
 3.   Geneesmiddelen
 4.   Reclametoezicht
 5.   Nascholing en congressen
 6. Gesponsorde nascholingen en congressen

GeneesmiddelenGesponsorde nascholingen en congressen

Farmaceutische bedrijven organiseren geregeld nascholing en congressen voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg. Dat is goed als het leidt tot veiliger voorschrijven van geneesmiddelen, maar het mag het voorschrijfgedrag niet ongewenst beïnvloeden. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een goed geneesmiddel krijgt waar hij beter van wordt. En niet de arts of de fabrikant.

De inspectie brengt daarom bezoeken aan nascholing en congressen gericht op diverse medische beroepsgroepen. Daarbij let de inspectie op het volgende:

 1. Verboden reclame-uitingen voor geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij de stands van de farmaceutische bedrijven, tijdens de presentaties en in de uitnodiging.
 2. Verboden gunstbetoon. Hierbij let de inspectie vooral op:
  • Noodzakelijkheid van de geboden gastvrijheid (programma, locatie en kosten van nascholing of congres).
  • Uitgereikte geschenken en (wetenschappelijke) prijzen: zijn ze relevant voor beroepsuitoefening en van geringe waarde?
  • Transparantie over de banden van sprekers met de farmaceutische industrie en de herkenbaarheid van vertegenwoordigers vanuit de farmaceutische industrie.

Inspectieresultaten

Hieronder staan eerdere behaalde inspectieresultaten en rapporten op het gebied van nascholing en congressen:

 1. Onderzoek congressen en nascholingen (2016)
  Het valt de inspectie op dat organisatoren van bijeenkomsten waaraan de farmaceutische industrie financieel bijdraagt niet altijd schriftelijke dienstverleningsovereenkomsten met sprekers afgesloten. In de Geneesmiddelenwet is de verplichting opgenomen om de diensten door beroepsbeoefenaren en de honorering daarvoor schriftelijk in een overeenkomst vast te leggen. Deze regel is niet alleen van toepassing op de relatie tussen farmacie en beroepsbeoefenaren maar ook tussen beroepsbeoefenaren en andere partijen dan de farmacie, zoals beroepsverenigingen en organisatiebureaus
 2. Onderzoek congressen en nascholingen (2014 t/m 2015)
  De inspectie concludeert dat er vooruitgang is geboekt ten opzicht van voorgaande jaren. Maar, een hardnekkig verbeterpunt blijft de aanwezigheid van en de aandacht voor het actief kenbaar maken eventuele banden van sprekers met de farmaceutische industrie door middel van een disclosure statement. Ook de herkenbaarheid van de medewerkers van de farmaceutische industrie blijft een punt van aandacht. Ook in 2016 blijft de inspectie hierop toezien.
 3. Nascholing medisch specialisten (1 november 2012) 

Geldende regels

Hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet (pdf-bestand, 395 kB).

De IGZ heeft naar aanleiding van inspectiebezoeken van de afgelopen jaren een aantal uitgangspunten opgesteld die zij in de toekomst zal gebruiken bij de beoordeling van wetenschappelijke bijeenkomsten.

Vragen over de regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen advies en informatie vragen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij nascholing en congressen.