1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4.   Reclametoezicht
  5.   Marketingcampagnes
  6. Marketingcampagnes nieuwe geneesmiddelen

GeneesmiddelenMarketingcampagnes nieuwe geneesmiddelen

Zodra farmaceutische bedrijven nieuwe geneesmiddelen op de markt brengen, zetten ze diverse marketing- en salesinstrumenten in. Zo krijgen ze de geneesmiddelen onder de aandacht van artsen en het brede publiek. De bedrijven zijn gebaat bij een hoge omzet en proberen dus voorschrijvers te winnen voor hun producten.

Deze marketing- en salesinstrumenten kunnen ongewenste beïnvloeding met zich mee brengen. Om de invloed op het voorschrijfgedrag terug te dringen, onderzoekt de inspectie marketingcampagnes van farmaceutische bedrijven. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een goed medicijn krijgt waar hij beter van wordt. En niet de arts of de fabrikant.


Actueel onderzoek

De inspectie heeft een aantal recent op de markt geïntroduceerde geneesmiddelen geselecteerd. Ze onderzoekt of de uitingen rond die geneesmiddelen en de handelswijze van die uitingen in overeenstemming zijn met de regels voor geneesmiddelenreclame.

De inspectie onderzoekt de volgende thema’s:

  1. Uitingen richting publiek (onder andere via de media).
  2. Uitingen richting medische beroepsbeoefenaren (denk aan advertenties en themabijlagen bij vaktijdschriften).
  3. Gunstbetoon (hieronder valt bijvoorbeeld dienstverlening, gastvrijheid en geschenken).
Daarnaast signaleert de inspectie ook gedragingen die strijdig zijn of lijken met de achterliggende gedachte van de reclameregels voor geneesmiddelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beïnvloeding van behandelrichtlijnen.

Inspectieresultaten

In 2014 heeft de inspectie onderzoek gedaan naar marketingcampagnes van de een aantal farmaceutische bedrijven. Tijdens de inspectiebezoeken zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Ook in 2015 en 2016 doet de inspectie onderzoek naar marketingcampagnes van een aantal farmaceutische bedrijven. Een resultaat is:

Eerdere resultaten:


Geldende regels

Hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet (pdf-bestand, 395 kB).


Vragen over regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen advies en informatie vragen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij marketing- en salescampagnes.