1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4. Reclametoezicht

GeneesmiddelenReclametoezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de naleving van de regels voor geneesmiddelenreclame. Het doel is ongewenste beïnvloeding voorkomen. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een goed geneesmiddel krijgt waar hij beter van wordt. En niet de arts of de fabrikant.

Iedereen kan bij de IGZ een melding doen als hij een overtreding van de reclameregels vermoedt. De inspectie beoordeelt of het de aangewezen instantie is om de melding te behandelen.

Naast de meldingen doet de inspectie ook onderzoek naar meerdere vormen van geneesmiddelenreclame. Er zijn 4 thema's waar de inspectie in het bijzonder op let:

  1. Gesponsorde nascholingen en congressen
  2. Marketingcampagnes nieuwe geneesmiddelen
  3. Adviesraden farmaceutische bedrijven
  4. Geneesmiddelen via internet

Naast de IGZ zijn er nog andere instanties die zich bezighouden met geneesmiddelenreclametoezicht, zoals Stichting Code Geneesmiddelenreclame.

Wetgeving

De regels voor geneesmiddelenreclame staan in hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet (Gnw). In de Geneesmiddelenwet staan de algemene regels beschreven; de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet geven een verdere uitleg van de wettelijke regels voor gunstbetoon (art. 94 Geneesmiddelenwet).

Handhaving

Hoofdstuk 11 van de Geneesmiddelenwet gaat over handhaving. Bij overtreding van de regels voor geneesmiddelenreclame legt de inspectie doorgaans een boete op. Het normbedrag voor een boete is € 150.000 voor grote bedrijven. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van het bedrijf en de zwaarte en de ernst van de overtreding.

In sommige gevallen volstaat de inspectie met een waarschuwing.