1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4.   Reclametoezicht
  5.   Betrokken instanties reclametoezicht
  6. Andere instanties op het gebied van reclametoezicht

GeneesmiddelenAndere instanties op het gebied van reclametoezicht

CGR

De CGR (Stichting Code Geneesmiddelenreclame) ziet toe op de naleving van de reclameregels voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Deze stichting zorgt voor de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. Voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren heeft de CGR regels opgesteld, namelijk de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Deze gedragscode is te vinden op de website van de zelfreguleringsinstantie: www.cgr.nl. De inspectie houdt toezicht op de CGR.

Meer informatie

KOAG/KAG

De stichting Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KOAG/KAG) is de zelfreguleringsinstantie die namens de branche toezicht houdt op publieksreclame. Net zoals de CGR, heeft ook de KOAG/KAG zelf gedetailleerde regels opgesteld: de Code voor de publieksreclame voor geneesmiddelen. De code is te vinden op de website van het KOAG/KAG. De inspectie houdt toezicht op de KOAG/KAG.

Meer informatie

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op reclame voor gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen. De NVWA handhaaft de Code voor de aanprijzing van gezondheidsproducten. Omdat het onderscheid tussen gezondheidsproducten en geneesmiddelen niet altijd duidelijk is, houdt de inspectie contact met de NVWA. Voor informatie zie ook de website van de NVWA.

Meer informatie

Werkafspraken

Het werkveld van de inspectie overlapt met het werkveld van de CGR en de KOAG/KAG. Daarom zijn er werkafspraken gemaakt over de behandeling van meldingen. De inspectie behandelt sommige meldingen. Andere meldingen zijn geschikter voor behandeling door de CGR of de KOAG/KAG. De inspectie toetst iedere binnengekomen melding aan de werkafspraken. Voldoet de melding niet aan de voorwaarden voor behandeling door de inspectie? Dan verwijst zij de melder door naar de CGR of de KOAG/KAG.

De Werkafspraken zijn verlengd tot en met 31 december 2017.

Meer informatie