1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4.   Reclametoezicht
  5.   Adviesraden
  6. Adviesraden farmaceutische bedrijven

GeneesmiddelenAdviesraden farmaceutische bedrijven

Een ‘adviesraad’ is een (advies)bijeenkomst van beroepsbeoefenaren en andere deskundigen in de zorg. Dit gebeurt op kosten en uitnodiging van de farmaceutische industrie.

Deze adviesraden kunnen ongewenste beïnvloeding met zich mee brengen. Een patiënt moet erop kunnen vertrouwen dat hij een goed geneesmiddel krijgt waar hij beter van wordt. En niet de arts of de fabrikant.
Daarom inspecteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bij adviesraden die farmaceutische bedrijven organiseren en financieren. De inspectie kijkt bijvoorbeeld naar verboden reclame-uitingen tijdens de presentatie en in de uitnodiging. Ook kijkt de inspectie naar de vergoeding voor deelnemers en de noodzakelijkheid van de geboden gastvrijheid.

Financiële transparantie

Samenwerking tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren is een gegeven. De financiële relaties die daarvan het gevolg zijn, moeten zo veel mogelijk te controleren zijn. De inspectie houdt toezicht op de financiële relaties. Zo wil de inspectie ervoor zorgen dat er een open en te controleren samenwerking is tussen industrie en beroepsbeoefenaren. Deze moet vrij zijn van ongewenste beïnvloeding.

De financiele relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven zijn te vinden in het Transparantieregister Zorg.

Inspectieresultaten

De inspectie onderzocht in 2011 en 2012 een groot aantal adviesraden. De conclusie was dat de dienstverleningsovereenkomsten niet altijd helder waren. Ook waren de regels voor vergoeding niet voldoende duidelijk. De uitkomsten van dat onderzoek staan in het rapport Adviesraden farmaceutische industrie getoetst aan reclameregels uit december 2012.

In 2013 heeft de inspectie een vervolgonderzoek gedaan bij adviesraden van TEVA (20 december 2013).

Eind 2014 inspecteerde de inspectie opnieuw bij een aantal farmaceutische bedrijven hun adviesraden. De geïnspecteerde bedrijven hadden de helderheid van de dienstverleningsovereenkomsten met de beroepsbeoefenaren die deelnamen aan de adviesraden, verbeterd. Daarnaast kregen de deelnemers een redelijke vergoeding voor de dienstverlening en de gemaakte onkosten. Hieronder volgen de individuele instellingsrapporten:

Geldende regels

Hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet (pdf-bestand, 395 kB).

Vragen over de regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen advies en informatie vragen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij nascholing en congressen.