1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Geneesmiddelen
  4.   Productie en distributie geneesmiddelen
  5.   Intrekking handelsvergunning
  6. Intrekking handelsvergunning geneesmiddel en uitverkooptermijn

GeneesmiddelenIntrekking handelsvergunning geneesmiddel en uitverkooptermijn

De Geneesmiddelenwet kent geen bepaling op grond waarvan een geneesmiddel na het intrekken van de registratie nog 12 maanden mag worden verkocht. Deze zogeheten 'uitverkoopregeling' (en de voorwaarden daarbij) was eerder geregeld in artikel 22 van het Besluit Registratie Geneesmiddelen en is met de inwerkingtreding van de Geneesmiddelenwet vervallen.

Vanuit het veld zijn over het vervallen van deze regeling vragen gesteld aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de inspectie. Deze instanties bekijken nu wat de beleidslijn wordt. Zodra deze is vastgesteld, wordt dit aan het veld gecommuniceerd. In de tussenliggende periode houdt de inspectie hiermee rekening bij de uitoefening van het toezicht op de wet.