1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4.   Ziekenhuizen
  5. Operatieve proces

ZiekenhuizenOperatieve proces

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt sinds 2006 de kwaliteit van het operatieve proces: Toezicht Operatief Proces (TOP).

Richtlijnen operatieve proces

In de afgelopen jaren zijn er verschillende richtlijnen gepubliceerd door verenigingen en koepels die bij het operatieve proces betrokken zijn. Deze richtlijnen zijn belangrijke normen voor het professioneel handelen. Hierdoor zijn de voorwaarden voor verantwoorde zorg in het operatieve proces sterk verbeterd. Het gaat vooral om de volgende richtlijnen:

Naar boven

Hoe toetst de IGZ?

De inspectie betrekt deze richtlijnen voor het toezicht operatief proces. Dat gebeurt in ziekenhuizen, ’zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en privé klinieken. Ze heeft deze richtlijnen vertaald in de volgende toetsingskaders en –instrumenten:      

De toetsingskaders geven de onderdelen aan waar de inspectie zich bij het toezicht op focust. De instrumenten zijn een praktische vertaling daarvan, u kunt deze gebruiken voor audits in uw eigen instelling. Maar, de inspectie kan ook onderdelen uit een richtlijn toetsen die niet vermeld staan in het toetsingskader of -instrument.

Naar boven

Eerdere inspectieresultaten operatief proces

Hieronder vindt u de inspectierapporten van de onderzoeken van de inspectie: 

Vragen kunt u mailen naar TOP@igz.nl.

Naar boven

Brieven voor zorgverleners

Soms vraagt de inspectie aan zorgverleners om extra aandacht te besteden aan een onderwerp. In dat geval stuurt de inspectie een brief naar de betrokken verenigingen en koepels, in dit geval bij het operatieve proces. De inspectie vraagt hen om de informatie verder te verspreiden onder hun leden. Hieronder staat een overzicht van actuele verstuurde brieven:

  • 7 juli 2016: Luchtbehandeling in operatieafdelingen (pdf-bestand, 78 kB). In deze brief vraagt de inspectie aandacht voor de implementatie van richtlijn 'Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1'. Deze brief is verstuurd aan de NVZ, NFU, ZKN, FMS en WIP.
Naar boven