1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Nederland heeft ruim 80 algemene en 8 academische ziekenhuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen.

Dat gebeurt onder andere door: 

  • het (laten) ontwikkelen en beoordelen van kwaliteitsindicatoren en veiligheidsindicatoren van ziekenhuizen; 
  • het analyseren van meldingen en calamiteiten; 
  • het uitvoeren van onderzoek naar risicovolle thema’s, zoals het operatieve proces.

Daarbij ziet zij toe op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Naast het algemene toezicht op ziekenhuiszorg, houdt de IGZ toezicht op aandachtsgebieden:

Incidententoezicht

De IGZ maakt bij haar incidententoezicht gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en burgers. De regels en werkwijzen voor het melden en het mogelijke vervolgonderzoek van de IGZ na een melding, staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Risicotoezicht

De IGZ gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke thema’s in een ziekenhuis extra aandacht of verder onderzoek vragen. De kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuiszorg staan in de Basisset Medische Specialistische Zorg. Deze basisset wordt, onder regie van de IGZ, jaarlijks uitgebracht in samenwerking met:

  • De Federatie Medisch Specialisten 
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 
  • Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) 
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

In 2016 gaat de aandacht van de inspectie onder andere uit naar de volgende thema’s voor ziekenhuizen:

Extra toezicht gebruik meldcode geweld en mishandeling

In november en december 2016 interviewt de IGZ zorgaanbieders en hulpverleners telefonisch over hoe zij de meldcode(s) huiselijk geweld en/of kindermishandeling gebruiken. Geweld in afhankelijkheidsrelaties is namelijk een veelvoorkomend probleem in onze maatschappij. Door de meldcode goed te gebruiken, kunnen zorgverleners geweld zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat verwijzen of de situatie aanpakken. Lees hier meer over het toezicht op het gebruik van de meldcode(s) door zorgverleners.

Resultaten in het toezicht

Begin 2016 is het rapport ‘Het resultaat telt ziekenhuizen 2014’ gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van de Nederlandse ziekenhuizen op de indicatoren van 2014. Verder is in mei 2016 het rapport TIP-2: Infectiepreventie in ziekenhuizen kan echt nog beter uitgekomen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel ziekenhuizen nog niet genoeg doen om zorginfecties te voorkomen.

Klacht of vraag over ziekenhuiszorg

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Calamiteit melden

Als vertegenwoordiger van een ziekenhuis kunt u calamiteiten melden bij de inspectie.

Meer informatie