1. Home
  2.   Onderwerpen
  3.   Curatieve gezondheidszorg
  4. Revalidatiecentra

Revalidatiecentra

Medisch specialistische revalidatie heeft als doel mensen die bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte hebben gehad, in staat te stellen weer zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarbij gaat aandacht uit naar de hele mens. Die aandacht is gericht op het herstel van mogelijkheden in werk en privé. In Nederland zijn 21 revalidatiecentra die klinische medisch specialistische revalidatie aanbieden. Er zijn ongeveer 70 revalidatiecentra die alleen poliklinische revalidatie verzorgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de zorg in revalidatieklinieken. Dat doet ze op basis van incidenten en op basis van risico’s.

Incidententoezicht

De inspectie maakt bij haar incidententoezicht gebruik van meldingen die ze ontvangt van zorgaanbieders, fabrikanten en burgers. De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) (pdf-bestand, 253 kB). Daarin staat ook meer over mogelijk onderzoek door de inspectie na een melding.

Naar boven

Risicotoezicht

Bij risicotoezicht richt de inspectie zich op de grootste risico’s in de zorg die kunnen leiden tot schade voor de patiënt. Om de risico’s op te sporen, verzamelt en analyseert de IGZ informatie over de kwaliteit van zorg. Bijvoorbeeld met indicatoren, jaargesprekken of onderzoek.
De komende periode toetst de inspectie de zorg op de poliklinieken voor revalidatie op basis van bekende risico’s. Dat gaat zowel om de poliklinieken bij revalidatiecentra, maar ook om de particuliere aanbieders van deze zorg.

Naar boven

Resultaten in het toezicht

In maart 2016 heeft de inspectie het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering ‘ uitgebracht. Hiervoor heeft de inspectie alle 21 locaties bezocht waar klinische medisch specialistische revalidatie wordt geleverd. De algemene conclusie: de revalidatiecentra voldoen op de meeste onderdelen aan de voorwaarden voor goede zorg. Op de onderdelen medische technologie, medicatie en infectiepreventie is verbetering nodig. De inspectie ziet toe op deze verbeteringen door onaangekondigd revalidatieklinieken te bezoeken het komende jaar.

Zie ook het nieuwsbericht over het rapport en het gebruikte toetsingskader (pdf-bestand, 124 kB).

Naar boven

Veldnormen in het toezicht

De inspectie toetst de kwaliteit van zorg op basis van wetgeving, zoals de Wkkgz en de professionele standaarden en richtlijnen van revalidatieartsen en paramedici. De wetenschappelijke vereniging en andere beroepsorganisaties ontwikkelen deze normen.

Naar boven

Klacht of vraag over zorg in een revalidatiekliniek

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Dan kunt u in eerste instantie een klacht indienen bij de zorgorganisatie of professional waar u de zorg van hebt ontvangen. Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Daar kunt u een klacht melden. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Naar boven

Calamiteit melden

Als vertegenwoordiger van een revalidatiekliniek kunt u calamiteiten melden bij de inspectie. Zie ook meer informatie over calamiteiten.

Naar boven